Юбилеен Фотоконкурс

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

25 ГОДИНИ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ И ИЗКУСТВАТА „БУЛГАРИКА“

ЮБИЛЕЕН ФОТОКОНКУРС ЗА СНИМКА ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ И ИЗКУСТВАТА „БУЛГАРИКА”

В рамките на юбилейния 25-ти Международен панаир на занаятите и изкуствата, Асоциация „Булгарика” организира Фотоконкурс за снимки от панаира правени през двадесет и пет годишната му история.

Всички участници и гости на панаира, които са отбелязали мигове от неговата история, могат да участват със своите снимки.

Фотоконкурсът ще се проведе в две категории.

Категория „Архивна снимка”

До 31 юли 2021 г. участниците изпращат снимки, които са правени в периода 1996 до 2020 г.

Победителят се обявява на 15 август 2021г.

Награда: Парична награда в размер на 200. 00 /двеста/ лева и диплом.

Категория „Актуална снимка”

От 1 до 8 август 2021г. участниците изпращат снимки правени през 2021 г. на 25-тия Международен панаир на занаятите и изкуствата.

Победителят се обявява на 15 август 2021г.

Награда: Парична награда в размер на 200. 00 /двеста/ лева и диплом.

Наградите на победителите в конкурсите ще бъдат връчени на 21 август 2021г. по време на закриването на 25-тия Международен панаир на занаятите и изкуствата „Булгарика“.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

2.1. В конкурса могат да се включат:
Български граждани или граждани на други държави на възраст над 18 години, които са автори на снимките с които участват. Кандидатстването се извършва от автора. Не се допуска кандидатстване от името на организация и дружество.

2.2. Географски условия за участие в конкурса:
В конкурса се приемат кандидатури без географско ограничение.

2.3. Съгласие за боравене с лични данни:
При попълването на формуляра за участие в конкурса кандидатите трябва да дадат съгласието си Асоциация „Булгарика“ да борави с личните данни, съдържащи се в кандидатурата и допълнителните документи. Асоциация „Булгарика“ гарантира, че няма да разпространява лични данни или да ги предоставя на трети лица извън процеса на оценка на кандидатурите. Повече информация относно обработката на лични данни, кога и защо ги събираме, как ги използваме, условията, при които може да ги разкрием на трети страни и как ги защитаваме са описани в „Политиката за поверителност на Асоциация „Булгарика“, която е достъпна на: https://www.bulgarika.eu/politika-za-poveritelnost/

2.4 Съгласие за предоставяне на права:
С подаване на заявката си за участие в конкурса, участниците се съгласяват да предоставят на организатора и неговите партньори правата да използват и да предоставят права за използване за телевизионно и радио излъчване и/или за публикуване в интернет на информация, снимки и материали, графични и словесни марки, рекламни девизи и послания, музикални, литературни и други защитени произведения, както и образите на лицата, които промотират или участват в материалите и/или в събитията, организирани от СНЦ „Булгарика“ и негови партьори, както и да предоставят материалите за излъчване в програмите и сайтовете на медийните партньори без ограничение.